Samenwerkingsrelaties aangaan blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn. Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie een deel van je autonomie of resultaatverwachting opgeven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt.

Edwin Kaats en Wilfrid Opheij bieden hiervoor een rijk gevuld naslagwerk met veel voorbeelden, bruikbare inzichten en concepten, variërend van fundamentele uitgangspunten voor samenwerking tot concrete handvatten voor de samenwerkingspraktijk. Meer informatie >

Om in te spelen op wereldwijde uitdagingen in klimaat, gezondheid en welvaartsverdeling zijn organisaties op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken. In waardengedreven allianties werken partners samen aan economische en maatschappelijke verandering. Zo dragen ze bij aan een duurzame toekomst.

Jaap Boonstra en Marcos Eguiguren verkennen hoe waardengedreven allianties tot stand komen, welke levensfasen ze doorlopen en welke vraagstukken ze het hoofd moeten bieden om succesvol te worden en te blijven. Meer informatie >

Foto Linda Stulic

We staan voor complexe maatschappelijke vraagstukken, die om intensieve samenwerking vragen. Denk aan de energietransitie of de transformatie van het sociaal domein. Geen partij kan dit alleen. Hoe werk je betekenisvol samen aan maatschappelijke opgaven?

Manon de Caluwé en Edwin Kaats verkennen in dit boek wat er nodig is om dit proces in goede banen te leiden en geven talrijke aanknopingspunten om aan opgaven samen te werken. Meer informatie >

Foto Linda Stulic

Strategisch OmgevingsManagement (SOM) is inmiddels volledig ingeburgerd en zelfs een vereiste methode bij veel complexe opgaven. Dit boek van Marc Wesselink ondersteunt je bij het werken met SOM.

Met concrete handvatten voor het omgaan met tegenstellingen in de complexe omgeving krijg je als omgevingsprofessional, projectleider, manager en bestuurder het houvast dat je nodig hebt. Meer informatie >

Foto Linda Stulic

‘Alle neuzen dezelfde kant op’ klinkt comfortabel, maar daarmee kan je maar één richting uit gaan. Je hebt verschillende perspectieven en belangen nodig om echt in beweging te komen. En voor complexe maatschappelijke vraagstukken hebben we vooral meervoudig, interdisciplinair en conflicterend handelen nodig. 

Interventie- en veranderkundige Shirine Moerkerken, pleit ervoor om het conflict juist niet te schuwen en om disfunctioneel conflict functioneel te maken. Meer informatie >

Foto Linda Stulic

Taaie (maatschappelijke) vraagstukken leiden vaak tot ongemak bij de betrokkenen, omdat deze opgaven tegelijkertijd van iedereen en van niemand zijn. Samenwerking loopt dwars over de grenzen van afdelingen, organisaties of gebieden heen. Hoe voorkom je dan dat je in oeverloze vergadersessies belandt om alles af te stemmen? Of dat je wacht op ‘helderheid van boven’ waar velen zich daarna toch weer aan proberen te onttrekken?

Hans Vermaak geeft in zijn nieuwste boek de achterliggende principes en praktische handreikingen om zelf met verbindingswerk aan de slag te gaan. Voor iedereen die ondernemend werkt aan oplossingen voor taaie vraagstukken en écht verschil wil maken. Meer informatie >

 
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren