Samen impact maken

We staan voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de energietransitie, de transformatie van het sociaal domein, de woningbouw en de zorg. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven, belangenorganisaties en burgers. Geen partij kan dit alleen. Maar hoe ga je om met een veelheid aan partijen, rollen en motieven? Hoe groepeer je deze partijen rond een opgave? Hoe zorg je ervoor dat ze een netwerk vormen en komen tot gezamenlijke aanpakken? Kortom:
Hoe werk je betekenisvol samen aan maatschappelijke opgaven?

In zes colleges ontwikkel je kennis en vaardigheden over het samen met andere partijen werken aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Met belangrijke deskundigen op dit gebied: Jaap Boonstra, Wilfrid Opheij, Edwin Kaats, Manon de Caluwé, Marc Wesselink, Shirine Moerkerken en Hans Vermaak.
 

Strategisch veranderen en samenwerken bij maatschappelijk opgaven. Wat kun je verwachten?

  • Hoe breng je verschillende organisaties samen rond een maatschappelijke opgave?
  • Hoe werk je aan vertrouwen in elkaar en in de toekomst?
  • Hoe breng je diverse belangen samen en ga je om met conflicten?
  • Hoe herken je paradoxen en hoe kan je die uithouden of juist overstijgen?
  • Hoe vind je balans tussen bedrijfseconomische en maatschappelijke betekenis?
  • Hoe kom je tot een duurzame samenwerking met impact? 

Zes interactieve colleges met inspirerende, gerenommeerde sprekers en een uitgebreid boekenpakket!

 

 


Data collegereeks 2023!

Donderdag 2, 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2023

 

Wilfrid Opheij

Leren samenwerken: condities voor kansrijke samenwerking

Jaap Boonstra

Naar waardengedreven samenspel tussen organisaties

Manon de Caluwé en Edwin Kaats

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven, met gedeeld eigenaarschap

Marc Wesselink

Strategisch omgevingsmanagement: zorgvuldig omgaan met belangen

Shirine Moerkerken

Conflict inzetten om verandering te veroorzaken

Hans Vermaak

Vernieuwen rond vraagstukken die van iedereen en van niemand zijn


Voor wie?

Deze unieke collegereeks is speciaal ontwikkeld voor managers, bestuurders, professionals en andere betrokkenen die de verantwoordelijkheid nemen aan maatschappelijke opgaven te werken en dat willen doen door samenwerking over grenzen van organisaties en partijen heen. Voor hen die zich verder willen professionaliseren in hun vak en zich met aandacht voor belangen, allianties, partnerships, netwerken, relaties, onderhandelen, conflicten, interventies en resultaat.

Lees hier meer over deze collegereeks >

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren